Superstar Theaterproducties

Unieke theaterproducties uit Alkmaar

Theaterproducties en theater op maat

Wij staan inmiddels bekend om onze periodieke, grote theaterproducties, waarin we amateurs een podium geven in een verder professionele productie. Naast deze producties verzorgen wij ook theater- of musical op maat voor bedrijven en instellingen; van schrijftafel tot productie op locatie.

 

Bekijk video's van onze unieke theatervoorstellingen op ons YouTube-kanaal:  

De stichting

Stichting Superstar Theaterproducties is ontstaan uit het verenigingsleven van de amateur-podiumkunst. De stichting stelt zich ten doel om het lokale en regionale culturele landschap te verrijken door middel van unieke (jaarlijkse) theaterproducties. Wij trachten dit doel te bereiken door projectmatig te werken en gebruik te maken van lokaal en regionaal theatertalent in een samenwerking met (amateur-)verenigingen, culturele instellingen, lokale overheden en het bedrijfsleven.

Wij onderscheiden ons door in projectverband theater te produceren onder begeleiding van professionals uit het vak en in de breedst mogelijk zin de samenwerking op te zoeken: op financieel, organisatorisch én artistiek niveau. Wij brengen amateurs en amateurverenigingen uit verschillende disciplines van de podiumkunst in één groot project samen, omdat er samen meer te ontdekken én te realiseren is.

Onze drijfveer is de liefde voor theater en de absolute overtuiging dat er, door het bundelen van financiële, organisatorische én artistieke kwaliteit in de amateur-podiumkunsten, nog heel veel meer te bereiken valt!

Het project 'Alkmaar op zijn best'

Alkmaar op zijn best is het projectmatig bundelen van artistieke kwaliteit in de amateur-podiumkunsten rond een periodieke theaterproductie, ondersteund door, en in samenwerking met lokale overheid, culturele instellingen, het bedrijfsleven en professionals uit het vak, erop gericht om amateurtalent verder te ontwikkelen, artistiek hoogwaardige theaterproducties mogelijk te maken en het aanbod amateurpodiumkunst te verrijken.

Synergie in amateurpodiumkunst“Samenwerking biedt kansen”

Samenwerking leidt tot synergie: het proces waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen.

Met Alkmaar op zijn best willen wij een duurzaam samenwerkingsplatform creëren zodat wij in de toekomst, samen met alle partners, een positieve bijdrage kunnen blijven leveren aan:
  • de ontwikkeling van amateurtalent
  • de samenwerking tussen lokale / regionale amateurverenigingen
  • de uitwisseling van kennis en ervaring tussen professionals en amateurs
  • de verhoging van de kwaliteit regionale amateurtheaterproducties
  • de betrokkenheid van kundige vrijwilligers bij projecten
  • de verrijking van amateur-podiumkunst in deze regio
  • de betrokkenheid van lokale overheid, culturele instellingen en het bedrijfsleven ter financiële en organisatorische ondersteuning van projecten
Alkmaar op zijn best is vóór de regio Alkmaar, dóór de regio Alkmaar. Een hoogwaardige culturele samenwerking tussen lokale overheid, culturele instellingen, bedrijfsleven, amateurs en amateurverenigingen en professionals uit het vak. Samen kunnen we meer bereiken en ook meer bieden!