Superstar Theaterproducties

Unieke theaterproducties uit Alkmaar

Theaterproducties en theater op maat

Wij staan inmiddels bekend om onze periodieke, grote theaterproducties, waarin we amateurs een podium geven in een verder professionele productie. Naast deze producties verzorgen wij ook theater- of musical op maat voor bedrijven en instellingen; van schrijftafel tot productie op locatie.

 

Bekijk video's van onze unieke theatervoorstellingen op ons YouTube-kanaal:  

De stichting

Doelstelling
Stichting Superstar Theaterproducties stelt zich ten doel om het lokale en regionale culturele landschap te verrijken door middel van unieke (jaarlijkse) theaterproducties. Wij trachten dit doel te bereiken door projectmatig te werken en gebruik te maken van lokaal en regionaal theatertalent in een samenwerking met (amateur-)verenigingen, culturele instellingen, lokale overheden en het bedrijfsleven.

Onze formule
Wij onderscheiden ons door in projectverband theater te produceren onder begeleiding van professionals uit het vak en in de breedst mogelijk zin de samenwerking op te zoeken: op financieel, organisatorisch én artistiek niveau. Wij brengen amateurs en amateurverenigingen uit verschillende disciplines van de podiumkunst in één groot project samen, omdat er samen meer te ontdekken én te realiseren is.

Het waarom
Onze drijfveer is de liefde voor theater en de absolute overtuiging dat er, door het bundelen van financiële, organisatorische én artistieke kwaliteit in de amateur-podiumkunsten, nog heel veel meer te bereiken valt!

Het project 'Alkmaar op zijn best'
Alkmaar op zijn best is het projectmatig bundelen van artistieke kwaliteit in de amateur-podiumkunsten rond een periodieke theaterproductie. Hierbij is de leiding in handen van professionals en richten we ons op het verder ontwikkelen van regionaal amateurtalent. Op deze wijze maken wij artistiek hoogwaardige theaterproducties mogelijk, zorgen wij voor persoonlijke artistieke groei bij onze deelnemers en verrijken wij direct en indirect het amateurcircuit in de regio.

Synergie in amateurpodiumkunst

Samenwerking leidt tot synergie: het proces waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen.

Met 'Alkmaar op zijn best' creëren wij een duurzaam samenwerkingsplatform zodat wij, samen met alle partners, een positieve bijdrage in de regio kunnen blijven leveren aan:
  • de ontwikkeling van amateurtalent
  • de samenwerking tussen regionale amateurverenigingen
  • de uitwisseling van kennis en ervaring tussen professionals en amateurs
  • de verhoging van de kwaliteit van regionale amateurtheaterproducties
  • de betrokkenheid van kundige vrijwilligers bij culturele projecten
  • de verrijking van amateur-podiumkunst in brede zin
  • de betrokkenheid van lokale overheid, culturele instellingen en het bedrijfsleven ter financiële en organisatorische ondersteuning van projecten
Alkmaar op zijn best is vóór de regio Alkmaar, dóór de regio Alkmaar. Een hoogwaardige culturele samenwerking tussen lokale overheid, culturele instellingen, bedrijfsleven, amateurs en amateurverenigingen en professionals uit het vak. Samen kunnen we meer bereiken en hebben we ook meer bieden!